Gdje sam?

VIV: Volonterski Oskar 2018: Mihael Mačak

MIHAEL MAČAK izbjeglicama je i tražiteljima azila u 2018. godini poklonio 400 volonterskih sati. Pomaže im da se integriraju u novu sredinu, vodi na izlete, u posjete muzejima i na planinarenja te je osnovao bend sa mladim azilantima s kojim nastupa na zagrebačkim ulicama i na raznim događanjima. U Isusovačkoj službi za izbjeglice kažu da je unio nove načine rada u organizaciju, prvenstveno kroz svoju kreativnost u osmišljavanju novih aktivnosti na koji se može pomoći izbjeglicama.

Mihael je za mnoge izbjeglice i tražitelje azila puno više od samog volontera, on je prijatelj na kojega se mogu osloniti kada naiđu na neku barijeru. Koliko se on daje u taj rad pokazuje i činjenica da sam u slobodno vrijeme uči arapski kako bi mogao bolje komunicirati s izbjeglicama i azilantima. Tražiteljima azila aktivno pomaže u centrima u Zagrebu i Kutini da se bolje integriraju u novu zajednicu i započnu novi život te se podjednako se posvećuje radu sa djecom i odraslima. Također, Mihael ih podučava informatičkim vještinama koje olakšavaju pronalazak posla te održava radionice hrvatskog jezika za azilante kako bi im se olakšao pristup novom društvu. Čak je sam izradio web stranicu za učenje hrvatskog jezika. Volonter je s najvećim brojem volonterskih sati u Isusovačkoj službi za izbjeglice, gdje ga mnogi navode kao pravu inspiraciju.