Gdje sam?

VIV: Volonterski Oskar 2018: Mateja Medlobi

MATEJA MEDLOBI od 2016. godine volontira u Zakladi Solidarna na razvoju Zaklade i ljudskopravaških akcija. Posebno je ponosna na dvije kampanje - za prava žena „Drugotna“ te za osmišljavanje socijalne usluge za žene oboljele od raka „Nisi sama – ideš s nama“ u 2018. na kojoj je volontirala 205 sati. U Solidarnoj kažu  „Mateja je vrlo posvećena i uporna u volontiranju, a unatoč brojnim obavezama koje ima, uz volontiranje u Solidarnoj, jedna je od pokretačica predivne inicijative „Ljudi za ljude“.

Kroz kampanju "Drugotna na sav glas!“,čiji je cilj bio osvijestiti mizogini diskurs u javnosti i prikupiti sredstva za ženske inicijative u lokalnoj zajednici, sudjelovala je u pripremi javne komunikacije i medijskoj promociji, organiziranju i koordiniranju javnih i donatorskih događanja te u razvoju odnosa s donatorima. Kampanja je bila izuzetno uspješna i omogućila brojnim ženskim inicijativama borbu za rodnu ravnopravnost i sprječavanje nasilja nad ženama. Kroz kampanju „Nisi sama – ideš s nama!“, usmjerenu na osmišljavanje i implementaciju nove socijalne usluge za žene oboljele od raka, volontirala je od početka te pridonijela vidljivosti kampanje i informiranju ljudi o važnosti projekta. Doprinijela je realizaciji cilja projekta te su osigurana sredstva za prijevoz žena oboljelih od malignih bolesti na kemoterapiju. Uz Zakladu i udrugu Nismo same, Mateja je jedna od inicijatorica akcije Ljudi za ljude, usmjerene na poboljšanje kvalitete života osoba koje žive u teškim materijalnim uvjetima na području Gline, a ističe kako „volontiranjem, u biti, ujedno gradiš i bolje društvo i boljeg sebe, a što je rijetkost“ i to joj je temeljna motivacija.