Gdje sam?

VIV: Volonterski Oskar 2018: Katarina Drmić

Katarina volontira s osobama s invaliditetom u Hrvatskom para taekwondo savezu gdje je prikupila 260 volonterskih sati. Posebno se istaknula u radu s djecom i osobama s intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra i Down sindromom te je pridonijela njihovoj integraciji i inkluziji.

Svoj trud i energiju uložila je i u vlastitu edukaciju o radu s osobama s teškoćama kao i u edukaciju uže studentske populacije i okupljanje volonterskog tima. U udruzi kažu da je Katarina svojom toplinom i nesebičnim angažmanom pokazala ogroman potencijal da promijeni živote ljudi, obitelji i zajednice na bolje. Ujedno napominju da je potreban veliki trud i vrijeme za bilo koju skupnu aktivnost, stoga je hvale vrijedna plemenitost i pedagoški pristup radu s osobama s invaliditetom.Katarina će se, uz sve navedeno, do kraja godine uključiti u program educiranja za para teakwondo instruktora.