Gdje sam?

VIV: Volonterski Oskar 2018: Darija Čorko

DARIJA ČORKO je u 2018. godini poklonila 82 sata volontiranja udruzi Kap dobrote. Pomaže ljudima starije životne dobi, odlazi za njih u trgovinu, ljekarnu te ih posjećuje u njihovim domovima. U udruzi kažu da Darija uvijek nastoji da njen odnos prema korisnicima bude ljudski, topao i kvalitetan u svakom pogledu te na taj način najviše pomaže korisnicima, ali i udruzi.

Darija u svom volontiranju najviše pažnje posvećuje osobama starije životne dobi, koje često budu same i zaboravljene. Osim što starijim ljudima pomaže u njihovom domu, obavljajući svakodnevne poslove kao što su odlazak u trgovinu ili u ljekarnu, Darija posjećuje korisnike dva doma za starije osobe na području Zagreba. No još važnije od toga, ona starijim osobama uvijek pruža lijepu riječ, utjehu, društvo te podršku. Često ih prati na liječničke preglede, što je njima, kad bi bili sami, bilo izrazito stresno iskustvo. Darija volontira u katoličkoj udruzi ''Kap dobrote'' od studenog 2016. te kaže da joj je želja pomoći, makar lijepom riječju, svima kojima je to potrebno. Redovita na svim sastancima udruge te organizira razna događanja u vrijeme blagdana, a mnogi kojima ona svojim volonterskim radom pomaže kažu da im je postala kao dio obitelji.