Gdje sam?

VIV - Very Important Volunteers 2019: Jadranka Gorup

 

Jadranka Gorup svoje je volonterske sate provela u integracijskim projektima za djecu školske i predškolske dobi, što uključuje pomoć pri učenju jezika, pisanju zadaća i učenju za ispite.

Volonterskim radom u udruzi Are You Syrious?, Jadranka je poklonila 162 sata mladim korisnicima. Olakšala im je proces integracije podrškom u svakodnevnim životnim situacijama i pridonijela lakšem povezivanju naših novih sugrađana s lokalnom zajednicom. Bravo Jadranka!