Gdje sam?

VIV - Barbara Daničić

Barbara (21) je studentica Filozofkog fakulteta, odsjek germanistika i turkologija. Volontira u udruzi Ulični suputnik koja pomaže beskućnicima.

Barbara volontira na distribuciji časopisa „Ulične svjetiljke“ već skoro dvije godine što se može vidjeti u preko 80 volonterskih sati samo na volontiranju na distribuciji. Osim toga, sudjelovala je u višesatnim akcijama prodaje časopisa po ulicama grada Zagreba zajedno s beskućnicima te tak iskusila što znači biti prodavač, odnosno stavila se u poziciju onoga kome pomaže i tako još više shvatila svoju ulogu volontiranjem. Sama je također pisala za časopis i na taj način pripomogla ostvarivanju samog projekta. Barbara se trudi probuditi i osvijestiti javnost o problemu beskućništva i to u sredini kojoj je to najpotrebnije a to su mladi. Njezin aktivizam se vidi i dolaskom nekoliko novih volontera na distribuciju časopisa. Iz priloženog se vidi da se Barbara aktivirala na svim mogućim područjima vezanim za distribuciju časopisa i drago nam je da volontira upravo na našem projektu.

Margareta, koordinatorica volontera