Gdje sam?

VIV - Ana Marija Španić

Ana Marija (26) je završila diplomski studij iz psihologije. Radi kao vježbenica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, a volontira na Savjetodavnoj liniji udruge Hrabri telefon.

Volonterka Ana Marija je 2010. godine završila edukaciju iz telefonskog savjetovanja te osnova prepoznavanja i simptomatologije zlostavljanja i zanemarivanja djece te time postala volonterka Savjetodavne linije Hrabrog telefona. Pokazala je iznimnu volju, trud i entuzijazam tijekom volontiranja te spremnost za učenje i napredovanje. Često zna reći da se počela i identificirati kroz Hrabri telefon. Također nam je bila i vrijedan volonter na programu Dječja kuća Borovje gdje je vodila radionice. Sada kada je malo manje na liniji, a malo više u Poliklinici i dalje ne zaboravlja na nas pa je zapravo češće možemo naći u uredu volontera kako s istim zanosom i entuzijazmom priča s mladim volonterima i prenosi sva svoja iskustva i znanja.

Tim udruge Hrabri telefon