Gdje sam?

Vidimo se na novom volonterskom zadatku

Moja najveća želja, koju već i ptičice na grani znaju, je da pokrenem moju generaciju, da “ljudi budu ljudima ljudi i da pomognemo da ovaj svijet bude ljepši, a to se može

Tamo neke davne godine, na početku drugog tisućljeća dolutah u VCZ u Baščanskoj iz trećeg pokušaja i pustih čvrste korijenje sa željom da tu dočekam “starost”.


Moja najveća želja, koju već i ptičice na grani znaju, je da pokrenem moju generaciju, da “ljudi budu ljudima ljudi” i da pomognemo da ovaj svijet bude ljepši, a to se može.


Najteži je prvi put, odnosno pokrenuti se, a poslije sve dolazi samo od sebe, a nešto najljepše je kad neki projekt završi i onda kod evaluacije spominjanje i teških i komičnih situacija, zadovoljstva što je nešto uspješno gotovo.


Eto, toliko, vidimo se na novom volonterskom zadatku.


Mensura Juranović, umirovljenica