Gdje sam?

Sretna sam zbog toga!

Kada pogledam unazad proteklu godinu svojega života, sa pravom mogu reći kako ju je obilježio volonterski rad.

Kada pogledam unazad proteklu godinu svojega života, sa pravom mogu reći kako ju je obilježio volonterski rad.

Moj ozbiljniji volonterski angažman započeo je u sklopu projekta VCZ-a „Volonterski centri – spona između volonterstva i zapošljivosti mladih“. Jedan od glavnih motiva za uključivanje u projekt bila je želja za pomaganjem drugima, a danas mi se čini da sam zapravo najviše pomogla sebi. Putovanje u taj jedan novi svijet započela sam najprije u Muzeju suvremene umjetnosti i nastavila na liniji pomoći Plavog telefona i u Programu smanjenja štete s ovisnicima o drogama Hrvatskog Crvenog križa. Bilo je tu različitih situacija, naučila sam puno toga o ljudima i o sebi, prošla sam mnogo zanimljivih edukacija, stekla iskustva u pomagačkom radu i najljepše od svega, upoznala mnogo dragih ljudi.

Sretna sam zbog toga!

Daria.