Gdje sam?

Godinu dana volontiranja u udruzi Škuc

EVS volonterka Andrea Knezović provela je godinu dana u Sloveniji na projektu "Access Culture" u organizaciji udruge ŠKUC (Študentski kulturni center). Što je sve radila i kako joj je bilo, pročitajte u nastavku.

Za vrijeme mog boravka u Udruzi Škuc kao EVS volonterka bavila sam se različitim aktivnostima koje su poticale moj interes za kulturnim praksama. Tijekom prva dva mjeseca u Škucu upoznavala sam se s radnim rutinama udruge i učila o različitim programima i praksama koje ova udruga pruža. Zbog raznolikog raspona aktivnosti Škuca, pokušala sam pronaći najbolje područje za sebe u kojem bih mogla dobiti najviše iskustva i znanja poveznog s mojim interesima. Na početku moj rad se bazirao na asistiranju u različitim aktivnostima kroz koje djeluje organizacija, kao Info Škuc, Škuc galerija i u uredu.

U tom razdoblju počela sam se fokusirati na jedan konkretan projekt - Biennale mladih umjetnika, koji je dio BJCEM organizacije i održavo se u Milanu u „Fabbrica Del Vapore“. U suradnji s Jernejem Škofom (članom BJCEM odbora i kulturnom producentom u udruzi Škuc) počela sam raditi na koordinaciji izbora Slovenskih umjetnika za biennale. Tijekom rada na koordinaciji slovenske selekcije za biennale, obavljala sam različite zadatke kao što su pisanje i uređivanje kataloga, koordiniranje umjetnika i pomoć oko realizacije njihovih radova. Rad na koordinaciji projekta bio je uzbudljiv i poučan te kako moja prethodna iskustva nisu uključivala projekte tog razmjera dobila sam novi uvid o kulturnom menadžmentu i produkciji.

Dok sam radila na ovom projektu stekla sam različita znanja od kolega s kojima sam radila, kao i praktične vještine koje će mi omogućiti nastavak kulturnih praksa u budućnosti. Što se tiče profesionalne dinamike unutar udruge Škuc, mislim da je osoblje Škuca otvoreno i spremno za bilo kakvu pomoć. Okruženje u organizaciji je motivirajuće i otvoreno prema novim idejama te u potrazi za novim načinima kako povećati produktivnost unutar organizacije. Uz takav ugođaj lako je i uzbudljivo raditi, te ohrabrujuće za daljnji razvoj novih projekata.

Kroz moje EVS volontiranje uspjela sam saznati puno o radu kulturnih institucija u slovenskom kulturnom sustavu. Moj angažman na različitim projektima mi je omogućio bolje razumjevanje vlastitih potencijala i vještina. Mislim da je ovo iskustvo izuzetno korisno za moj daljnji razvoj. Kao EVS volonterka potaknula bih nove volontere da odaberu udrugu Škuc kao organizaciju za svoje volontiranje jer vjerujem da će dobiti vrijedno i korisno iskustvo za vrijeme svoje prakse.


Volonterka Andrea Knezović