Gdje sam?

Povijest, misija i vizija

Volonterski centar Zagreb (VCZ) organizacija je civilnog društva koja se bavi razvojem i promicanjem volonterstva. Misija VCZ-a jest da djeluje kao resursni centar koji povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva na lokalnoj i međunarodnoj razini potiče osobni i društveni razvoj.

Povijest

Početak djelovanja VCZ-a, osnovanog 1998. godine, obilježio je program međunarodne razmjene volontera iz Hrvatske i inozemstva započet još u sklopu Antiratne kampanje Hrvatske. Razvoj pojedinaca i zajednica kroz razmjenu volontera putem međunarodnih projekata i danas čini jednu od posebnosti VCZ-a u odnosu na druge volonterske centre koji djeluju u Hrvatskoj. Od 2007. godine usmjerili smo se jačanju programa namijenjenih razvoju volonterstva na lokalnoj razini, posebice na području grada Zagreba, kako bismo što većem broju građana omogućili da volontiraju u zajednici u kojoj žive i podigli kvalitetu volonterskih programa lokalnih organizacija.

Od 2009. godine dio svojih aktivnosti proširili smo i na regiju središnje Hrvatske preuzimanjem uloge regionalnog volonterskog centra u sklopu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, čiji smo suosnivači. HCRV zajednički djeluje na promociji i zagovaranju volonterskog rada, zagovaračkim aktivnostima promičući ideju volontiranja na lokalnoj i međunarodnoj razini. Punopravni članovi HMVC-a su četiri regionalna (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i dva lokalna volonterska centra (Čakovec i Belišće), dok su pridružene članice Mreže: Volonterski centar Dubrovnik, Volonterski centar Slavonski Brod, Volonterski centar Sisak, Volonterski centar Zadar, Volonterski centar Karlovac i "Oazin" volonterski centar Beli Manastir. 

Djelatnosti lokalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera danas provodimo kroz pet glavnih programskih područja: (1) Informiranje građana i organizacija o volonterstvu te posredovanje u ponudi i potražnji volonterskog rada, (2) Edukacija, savjetovanje i osnaživanje organizatora volontiranja i volontera, (3) Zagovaranje, umrežavanje i partnerstva, (4) Promocija vrijednosti volontiranja, (5) Organizacija lokalnih i međunarodnih volonterskih aktivnosti. Pri njihovoj provedbi blisko surađujemo s članicama Hrvatske mreže volonterskih centara, ujedno razvijajući partnersku suradnju s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Gradom Zagrebom kao strateškim dionicima razvoja volonterstva iz javnog sektora, kao i s mnogim drugim neprofitnim, ali i profitnim organizacijama.

O tome da je veliki broj organizacija prepoznao VCZ kao značajnog partnera i resursni centar govori podatak od više od 500 organizatora volontiranja prijavljenih u on-line bazi volontera, organizatora volontiranja i volonterskih projekata. VCZ je prepoznat i kao središnje mjesto za pronalazak informacija o prilikama za volontiranje, načinima kako se uključiti i dobrobitima koje volontiranje donosi građanima, što je vidljivo iz podatka od 14.692 volonterska profila prijavljenih u bazi VCZ-a (ožujak 2016.).

Vlade Republike Hrvatske (Ured za udruge) dodijelila je 2001. godine priznanje VCZ-u za poticanje i razvoj volonterstva u RH.

 

Misija

VCZ svojim djelovanjem u zajednici, povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva doprinosi osobnom i društvenom razvoju.

 

Vizija

Budućnost u kojem je volonterstvo prepoznato kao vrlina i pokretačka snaga aktivnog, odgovornog i humanog društva.

Vrijednosti

AUTENTIČNOST - Autentičnost je vrlina i snaga koju želimo graditi svatko za sebe kao pojedinac, a onda i organizacijski. To podrazumijeva da dosljedno slijedimo svoju misiju i viziju i nastojimo živjeti vrijednosti koje svojim radom promoviramo. „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“ rekao je Gandhi, a mi kao pojedinci i zajednica VCZ-a želimo biti promjena o kojoj pričamo, zagovaramo ju i djelovanjem stvaramo. Ne komuniciramo „u rukavicama“. Učimo se i njegujemo izvornost, asertivnost, istinitost i otvorenost u svim odnosima.


NENASILNA KOMUNIKACIJA – JEZIK ŽIVOTA (JEZIK POTREBA) - Nastavno na autentičnost, u svom radu nastojimo što više naučiti živjeti po načelima koje je utemeljio Marshal Rosenberg u knjizi „Nenasilna komunikacija“. Ovu predivnu i moćnu životnu školu opisali smo kao „Komunikaciju koja nas izgrađuje i povezuje s drugim ljudima“ i „Komunikaciju koja nosi snagu i radost“. Proučavamo je, vježbamo, prakticiramo u radu organizacije i poklanjamo svim suradnicima i volonterima.


SOLIDARNOST I INKLUZIVNO DRUŠTVO - Solidarnost je za nas svijest o zajedništvu i povezanosti među ljudima koja pojedince potiče da pružaju pomoć i čini ih usmjerenima na druge u izgradnji društva po mjeri čovjeka. Inkluzivno društvo vidimo kao društvo koje prepoznaje vrijednost svakog pojedinca i nastoji ga uključiti u život zajednice imajući na umu sve njegove potencijale i potrebe.


IZGRADNJA KULTURE MIRA - Raditi na izgradnji kulture mira za nas znači živjeti i promicati vrijednosti, stavove i ponašanja koja omogućavaju međusobne odnose bazirane na načelima slobode, pravde i demokracije, poštivanja ljudskih prava i tolerancije. Za nas je u izgradnji kulture mira najvažnije poštivati život i uvjerenja drugih te promicati praksu nenasilja kroz obrazovanje, dijalog i suradnju.


OSNAŽIVANJE POJEDINACA = OSNAŽIVANJE ZAJEDNICE - Vjerujemo da volontiranje nudi jedinstvenu mogućnost da kroz stvaranje pozitivnih promjena u svijetu pojedinac raste i razvija se kao osoba te preuzme odgovornost za svoju zajednicu. Volonterske aktivnosti kojima se ispunjavaju potrebe i rješavaju problemi na lokalnoj razini neizbježno pridonose stvaranju boljeg svijeta u cjelini – odnosno osnaživanjem samih sebe, istinski osnažujemo i svoju zajednicu.