Gdje sam?

Povijest, misija i vizija

Volonterski centar Zagreb (VCZ) organizacija je civilnog društva koja se bavi razvojem i promicanjem volonterstva. Misija VCZ-a jest da djeluje kao resursni centar koji povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva na lokalnoj i međunarodnoj razini potiče osobni i društveni razvoj.

Povijest

Početak djelovanja VCZ-a, osnovanog 1998. godine, obilježio je program međunarodne razmjene volontera iz Hrvatske i inozemstva započet još u sklopu Antiratne kampanje Hrvatske. Razvoj pojedinaca i zajednica kroz razmjenu volontera putem međunarodnih projekata i danas čini jednu od posebnosti VCZ-a u odnosu na druge volonterske centre koji djeluju u Hrvatskoj. Od 2007. godine usmjerili smo se jačanju programa namijenjenih razvoju volonterstva na lokalnoj razini, posebice na području grada Zagreba, kako bismo što većem broju građana omogućili da volontiraju u zajednici u kojoj žive i podigli kvalitetu volonterskih programa lokalnih organizacija.

Od 2009. godine dio svojih aktivnosti proširili smo i na regiju središnje Hrvatske preuzimanjem uloge regionalnog volonterskog centra u sklopu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, čiji smo suosnivači. HCRV zajednički djeluje na promociji i zagovaranju volonterskog rada, zagovaračkim aktivnostima promičući ideju volontiranja na lokalnoj i međunarodnoj razini. Punopravni članovi HMVC-a su četiri regionalna (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i dva lokalna volonterska centra (Čakovec i Belišće), dok su pridružene članice Mreže: Volonterski centar Dubrovnik, Volonterski centar Slavonski Brod, Volonterski centar Sisak, Volonterski centar Zadar, Volonterski centar Karlovac i "Oazin" volonterski centar Beli Manastir. 

Djelatnosti lokalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera danas provodimo kroz pet glavnih programskih područja: (1) Informiranje građana i organizacija o volonterstvu te posredovanje u ponudi i potražnji volonterskog rada, (2) Edukacija, savjetovanje i osnaživanje organizatora volontiranja i volontera, (3) Zagovaranje, umrežavanje i partnerstva, (4) Promocija vrijednosti volontiranja, (5) Organizacija lokalnih i međunarodnih volonterskih aktivnosti. Pri njihovoj provedbi blisko surađujemo s članicama Hrvatske mreže volonterskih centara, ujedno razvijajući partnersku suradnju s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Gradom Zagrebom kao strateškim dionicima razvoja volonterstva iz javnog sektora, kao i s mnogim drugim neprofitnim, ali i profitnim organizacijama.

O tome da je veliki broj organizacija prepoznao VCZ kao značajnog partnera i resursni centar govori podatak od više od 500 organizatora volontiranja prijavljenih u on-line bazi volontera, organizatora volontiranja i volonterskih projekata. VCZ je prepoznat i kao središnje mjesto za pronalazak informacija o prilikama za volontiranje, načinima kako se uključiti i dobrobitima koje volontiranje donosi građanima, što je vidljivo iz podatka od 14.692 volonterska profila prijavljenih u bazi VCZ-a (ožujak 2016.).

Vlade Republike Hrvatske (Ured za udruge) dodijelila je 2001. godine priznanje VCZ-u za poticanje i razvoj volonterstva u RH.

 

Misija

VCZ je resursni centar koji povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva na lokalnoj i međunarodnoj razini potiče osobni i društveni razvoj.

 

Vizija

Društvo u kojem je volonterstvo pokretačka snaga aktivne, odgovorne i humane zajednice.

Vrijednosti

Solidarnost
Solidarnost je za nas svijest o zajedništvu i povezanosti među ljudima koja pojedince potiče da pružaju pomoć i čini ih usmjerenima na druge u izgradnji društva po mjeri čovjeka.

Interkulturalnost
Smatramo da je važno aktivno upoznavati vrijednosti drugih kultura kao i približavati vrijednosti vlastite kulture drugima. Živjeti vrijednost interkulturalnosti za nas znači biti sposoban s vlastitim kulturnim identitetom razumjeti i prihvatiti osobe koje pripadaju drugim kulturama, jer produbiti spoznaju o drugima nužno podrazumijeva i produbljivanje saznanja o sebi.

Izgradnja kulture mira
Raditi na izgradnji kulture mira za nas znači živjeti i promicati vrijednosti, stavove i ponašanja koja omogućavaju međusobne odnose bazirane na načelima slobode, pravde i demokracije, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i solidarnosti. Za nas je u izgradnji kulture mira najvažnije poštivati život i uvjerenja drugih te promicati praksu nenasilja kroz obrazovanje, dijalog i suradnju.

Osnaživanje pojedinaca i zajednica
Vjerujemo da volontiranje nudi jedinstvenu mogućnost da kroz stvaranje pozitvnih promjena u svijetu pojedinac raste i razvija se kao osoba te preuzme odgovornost za svoju zajednicu. Smatramo da volonterske aktivnosti kojima se ispunjavaju potrebe i rješavaju problemi na lokalnoj razini neizbježno pridonose stvaranju boljeg svijeta u cjelini.