Gdje sam?

Volonterski centri u zajednicama

PHARE 2006 – Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje demokratizacije i ljudskih prava

Projekt financiran od strane Europske komisije omogućava mladima aktivno sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice kroz promociju volonterstva. Cilj projekta je povećati broj volontera aktivnih u lokalnoj zajednici kroz osnivanje 5 volonterskih centara u 5 različitih mjesta na području Hrvatske, koji će transparentno i otvoreno raditi. Volonterski centri otvorit će se u Donjem Srbu, Kukljici, Lovincu, Slatini i Zaboku.

Više o projektu...

UKRATKO:

Volonterski centar Slatina - udruga mladih Krik.
Lokalni koordinator Adrijana Peretin Belanović

Volonterski centar Zabok - udruga MRAZ
Lokalni koordinator Mladen Barbić

Volonterski centar Lovinac - udruga BANICA
Lokalni koordinator Ana Kovačević

Volonterski centar Kukljica - udruga KRIJANCA
Lokalni koordinator Ankica Milić

Volonterski centar Srb - udruga UNA
Lokalni koordinator Nebojša Rađenović

Projekt je počeo u Prosincu 2008. i do studenog 2009. ostvareni su
rezultati:

• U volonterskim akcijama sudjelovalo je 147 volontera/ki
• Skupljeno je 8464 volonterskih sati
• Pojačana participacija stanovnika i mladih u zajednicama orijentiranih
  prema volonterstvu
• Otvoreno 5 lokalnih volonterskih centara
• Organizirano 5 volonterskih radnih kampova
• Organizirano 15 volonterskih akcija i promotivnih aktivnosti
• Potrebe i mogućnosti volontiranja definirane u zajednicima
• Kreirane baze podataka volontera
• Kreirane procedure regrutiranja volontera u praksi
• Volonterski akcije i volonterski kampovi organizirani i prihvaćeni od strane
   lokalne zajednice
• Zajednice orijentirane prema volontiranju
• Izdan priručnik o osnivanju volonterskih centara
10 mladih aktivista educirano kao koordinatori volontera
• Ostvarena partnerstva i neformalna tijela za razvoj volontiranja
  5
zajednica
• Predstavnici lokalnih i nacionalnih sudionika prisutni na
  završnoj konferenciji

AKTIVNOSTI:

Trening: Osnivanje/uspostavljane volonterskih centara u sklopu projekta Volonterski centri u zajednicama

Volonterski centri organizirali su PRVU volontersku akciju.

Volonterski centri organizirali su DRUGU volontersku akciju.

Volonterski centri organizirali su TREĆU volontersku akciju.

Volonterski centri organizirali su Međunarodni volonterski  kamp.

Napredni trening za rukovodstvo Volonterskih centara u sklopu projekta Volonterski centri u zajednicama

Završna konferencija
"1. Volonterski susreti - Sve boje volontiranja"
Ovaj projekt financira Europska unija. Izneseni sadržaj isključiva je odgovornost Volonterskog centra Zagreb i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledišta Europske unije.