Gdje sam?

Volonterski servis - za solidarnost i zajedništvo

PHARE 2006 – Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje demokratizacije i ljudskih prava

Zagrebački volonterski servis u godini 2009. razvijamo poglavito kroz projekt Volonterski servis – za solidarnost i zajedništvo financiran od Europske unije iz pretpristupnog programa PHARE 2006. te Grada Zagreba i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj projekta je unaprijediti sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice te koordinaciju između dionika iz javnog, civilnog i privatnog sektora u njihovom doprinosu rješavanju problema ranjivih skupina, što težimo ostvariti kroz organizaciju održivog sustava mobilizacije i menadžmenta volontera u gradu Zagrebu. Projekt provodimo u partnerstvu s Gradom Zagrebom i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Projekt se sastoji od tri glavne komponente koje pokrivaju promociju volonterstva, podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva za primanje volontera i širenje dobre prakse.

1. Kampanja reafirmacije solidarnosti kroz promociju volonterstva obuhvaća sljedeće aktivnosti:
a. Direktne volonterske socijalne akcije u lokalnoj zajednici
b. Otvaranje Info točki o volonterstvu na 9 lokacija u Zagrebu
c. Kampanja Testiraj svoju solidarnost
d. Natječaj za alternativnu zvijezdu – najbolje volontere u zajednici

2. Osnaživanje organizatora volontiranja: uvođenje sustava volonterskog menadžmenta po mjeri
Evaluacija dosadašnjeg iskustva Volonterskog centra Zagreb u uvođenju volonterskog menadžmenta u javne ustanove grada Zagreba rezultirat će novim priručnikom o organizaciji volonterskog menadžmenta skrojenoj po mjeri ustanove ili udruge.
Ova komponenta završava uvođenjem volonterskog menadžmenta u odabrane ustanove i udruge s područja grada Zagreba uz pomoć studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

3. Širenje primjera dobre prakse:
a. On-line zajednica volontera, organizatora volontiranja i projekata na stranici www.vcz.hr kao platforma na kojoj se spajaju potrebe udruga i ustanova za volonterima te vještine i interesi koji volonterke nude.
b. Izdavanje Volonterskog biltena koji će dokumentirati provedene aktivnosti, donositi priče volontera, objavljivati natječaje za naj-volontere i ostale zanimljivosti iz volonterskog svijeta
c. Konferencija: 1. Volonterski susreti: “Volontiram za solidarnost”
Prvi Volonterski susreti zamišljeni su kao priilka da se na kraju prejekta prezentiraju ostvareni rezultati, ali i kao još jedna prigoda za promociju volontiranja među građanima. Želja nam je Volonterske susrete održavati na godišnjoj bazi, te otvoriti priliku građanima da se upoznaju s volontiranjem, sudjeluju u volonterskoj akciji i unesu volontiranje u svoju svakodnevicu.


Ovaj projekt financira Europska unija. Izneseni sadržaj isključiva je odgovornost Volonterskog centra Zagreb i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledišta Europske unije.

 
Projekt sufinancira Grad Zagreb.