Gdje sam?

Razvoj volontiranja u Zagrebu i na lokalnoj razini

Projekti fokusirani na razvitak i poticanje volontiranja u lokalnim zajednicama, provedeni većinom u Zagrebu, ali i u zajednicama diljem Hrvatske s kojima smo ostvarili suradnju.

Volonterstvo - poveznica Sveučilišta i javnih institucija grada Zagreba (2007/2008) – Projekt realiziran uz financijsku podršku Mreže mladih jugoistočne Europe (South-East European Youth Networkom, SEEYN). U akademskoj godini 2007/ 2008. studentima/icama Sveučilišta u Zagrebu predstavili smo 8 zagrebačkih javnih ustanova u kojima smo pokrenuli i/ili usavršili volonterske programe. Uključili su se: Dom za djecu Zagreb i njegove podružnice Antun Gustav Matoš i Ivan Goran Kovačić, Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb- Dugave, Domovi za starije i nemoćne osobe Trešnjevka i Maksimir te centri za djecu s poteškoćama u razvoju Mala kuća i Slava Raškaj. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta pokrenuli smo kolegij ‘Rad u zajednici’, a na Edukacijko-rehabilitacijskom fakultetu uključili smo se u realizaciju nastave na kolegiju ‘Volonterski rad’. Uspostavili smo suradnju s nekoliko profesora na Studijskom centru socijalnog rada. U sklopu ovog projekta educirano je i volontiralo ukupno 163 studenata i studentica.

Radimo zajedno (2007/2008) – Projekt realiziran uz financijsku podršku Mreže mladih jugoistočne Europe (South-East European Youth Networkom, SEEYN), bio je namijenjen uključivanju srednjoškolske populacije u volonterske aktivnosti i izgradnju civilne zajednice. U projekt su bile uključene tri srednje škole: IX. Gimnazija iz Zagreba, III. Gimnazija iz Osijeka i Gimnazija Antun Gustav Matoš iz Zaboka. U sve tri škole osnovani su volonterski klubovi, u njih je uključeno 49 učenika/ca (volontera/ki). Za volontere smo održali edukacijske radionice iz područja volonterstva odnosno aktivizma mladih te osnova projektnog menadžmenta. Učenici su tijekom školske godine 2007/2008. organizirali ukupno 24 volonterske akcije.

Temelji Zagrebačkog volonterskog servisa (2007) – Projekt „Temelji zagrebačkog volonterskog servisa“ VCZ je u partnerstvu i uz financijsku potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, proveo u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2007. godine. Projekt je uključivao sljedeće aktivnosti:
1. Istraživanje o volonterstvu u gradu Zagrebu
2. Razvoj online baze podataka – volontera, organizatora volontiranja i volonterskih projekata/aktivnosti: U cilju sustavnije i učinkovitije koordinacije volonterskog servisa, VCZ je započeo osmisšljavati online bazu podataka za volontere, organizatore volontiranja i projekata i aktivnosti koje trebaju volontere. Putem baze želimo omogućiti udrugama i ustanovama oglašavanje njihovih projekata (potreba za volonterima) i pomoći u regrutiranju volontera, a s druge strane pomoći što većem broju građana u pronalaženju odgovarajuće volonterske pozicije. Baza je osmišljena i prilagođeneapotrebama istih te će povezivati interese, znanja i vještine volontera s potrebama volonterske pozicije u ustanovama i udrugama.
3. Informativni volonterski servis – besplatni volonterski telefon: Uvođenjem besplatnog volonterskog telefona u studenom 2007. željeli smo omogućiti svim građanima da se na jednostavan i brz način te bez troškova informiraju o svim temama vezanim za volonterstvo. Besplatni volonterski telefon 0800 400 005 dostupan je svim građanima RH svaki radni dan od 11:00 do 15:00 sati.
4. Regrutacija i edukacija volontera za volonterski angažman u ustanovama i udrugama grada Zagreba: U listopadu 2007. VCZ je proveo intenzivnu promociju volonterstva i konkretnih volonterskih angažmana u ustanovama i udrugama grada Zagreba, koje su prethodno pripremljene i educirane za rad s volonterima. Tijekom tog razdoblja 78 volontera započelo je svoj volonterski angažman u ustanovama i udrugama grada Zagreba.

Lokalni volonterski servis i Zagrebački volonterski servis za mlade (2006/2007) – Pilot projekti provedeni u 2006./2007. godini uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje te Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport. Dugoročni cilj ovih projekata bio je promicanje volonterstva, solidarnosti i civilne odgovornosti na području Grada Zagreba, te jačanje veza i partnerstava između organizacija civilnog društva i gradskih institucija. Ovim projektom uspostavit će se lokalni volonterski servis, koji će doprinijeti sistematiziranom i kvalitetno praćenom i unaprijeđenom organizirasnju volonterskog rada na području Grada Zagreba. U projekte je bilo uključeno 85 građana svih dobnih skupina i različitog socijalnog statusa koji su volontirali na aktivnostima 10 udruga i 2 javne ustanove.

Volonterstvo u lokalnim zajednicama područja od posebne državne skrbi (2005) – Projekt financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. U sklopu projekta izrađene su 3 knjižice o volontiranju, volonterima i volonterkama, o međunarodnim volonterskim kampovima i o volonterskom menadžmentu, održane radionice i prezentacije o volonterstvu u lokalnim zajednicama te savjetovanja o volonterskom menadžmentu za udruge partnere.

Projekt „2001 Volonter/ka“ (2001) – Ujedinjeni narodi proglasili su 2001. godinu Međunarodnom godinom volontera te je to bio jedan od poticaja za pokretanje ovog projekta. Njime se nastojalo educirati građane/ke Hrvatske o vrijednostima i potrebi volonterskog rada i o koristi koju od njega imaju i pojedinac/ka i zajednica, te pomoći postojećim nevladinim organizacijama i ustanovama pri uključivanju građana/ki kao volontera/ki u njihov rad. Glavne projektne aktivnosti bile su: održavanje tribina o volonterstvu i volonterskim kampovima u Osijeku, Vukovaru, Varaždinu, Petrinji, Karlovcu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci i Zagrebu, izdavanje brošure o volonterstvu i medijska prezentacija volonterstva, a čitav je projekt financijski podržalo Ministarstvo rada i socijalne skrbi.