Gdje sam?

Međunarodna razmjena volontera

Od preko 140 međunarodnih volonterskih kampova, preko brojnih međunarodnih razmjena volontera do rada na promociji programa Mladi / Mladi na djelu Europske komisije, VCZ kontinuirano izgrađuje svoj program međunarodne razmjene volontera pod nazivom Međunarodni volonterski servis.

Međunarodni volonterski kampovi u Republici Hrvatskoj (1998 – 2011) – Zaključno s 2011. godinom organizirali smo 142 međunarodna volonterska kampa u više od 52 mjesta u Republici Hrvatskoj. Kampovi su održani u ovim mjestima: Vrnik (otočić pored Korčule), Vukovar, Kuterevo (Velebit), Kašteli, Buzet, Lovinac, Hrvatska Kostajnica, Ponikve, Split, Krapina, Gospić, Voćin (kod Slatine), Ozalj, Veliki Tabor, Kutina, Cres - Beli, Čakovec, Svilaj, Donji Lapac, Rijeka, Kneževo, Zlatna Greda (Kopački rit), Knin, Kistanje, Supetar na Braču, Karlovac, Jankovac (kod Slatine), Koprivnica, otok Veliki Pržnjak kod Korčule, Krk, Gvozd, Slatina, Sv. Martin na Muri, Šibenik, Kaštel Kambelovac, Tkon (otok Pašman), Trpanj (Pelješac), Sisak, Otočac, Osijek, Karlovac, Kumrovec, Kali, Samobor, Zabok, Mrkopalj, Zagreb. U programu kratkoročnog međunarodnog volontiranja (10-30 dana) sudjelovalo je 2824 volontera/ki: 1662 volontera/ki iz inozemstva volontiralo je u Hrvatskoj dok je oko 1162 volontera/ki iz Hrvatske volontiralo na raznim projektima u svijetu.

Projekti dugoročne razmjene volontera (1997. – danas) – Zaključno s 2011. godinom osmislili smo i proveli odnosno posredovali u provedbi 135 projekata dugoročne međunarodne razmjene volontera, u trajanju od 3 do 12 mjeseci, s partnerima iz širokog kruga zemalja. Većinom smo surađivali s partnerima iz Europe, ali ponosni smo i na nekoliko projekata ostvarenih s partnerima iz dalekih zemalja poput Šri Lanke ili Nepala. Do sada je u programima dugoročnog međunarodnog volontiranja razmijenjeno 138 volontera i volonterki iz Hrvatske i inozemstva. Preciznije, 65 stranih volontera/ke volontirali su u Hrvatskoj, 73 volontera/ki iz Hrvatske u svijetu, a 30-ak volontera/ki, koji su educirani u Hrvatskoj svoj je volonterski staž odrađivalo diljem Europe i u regiji.

VCZ kao Kontakt točka za program MLADI/ Mladi na djelu (2005 - 2009) – U razdoblju od rujna 2005. do listopada 2006. Volonterski centar Zagreb, zajedno s još 15 organizacija u regiji jugoistočne Europe, obavljao je ulogu Kontakt točke za program MLADI. Glavna aktivnost koju je VCZ obavljao jest aktivno promicanje Programa i mogućnosti suradnje između Programskih i Partnerskih zemalja (putem interneta, kontakata s medijima i okviru vlastitih aktivnosti) te pružanje informacija i savjetovanje zainteresiranih korisnika o mogućnostima korištenja programa MLADI kao korisnog alata u radu s mladima. Tijekom 2006. VCZ je organizirao desetak prezentacija programa MLADI, a osobito se ističe YOUTH Info Day održan u Zadru u travnju 2006. na kojem su sudjelovali predstavnici 18 udruga mladih iz cijele Hrvatske.
U 2007. i 2008. VCZ je nastavio pružati informacije i savjetovati zainteresirane korisnike o mogućnostima korištenja Programa kao korisnog alata u radu s mladima u sklopu projekta Program Mladi na djelu – Informativni centar u Zagrebu. Projekt je proveden uz financijsku potporu s Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport i trajao je od ožujka 2007. do veljače 2008. SALTO centar ponovno nas je izabrao za Kontakt točku za program Mladi na djelu u 2008. godini. Od 2009. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije preuzela je glavnu ulogu u promoviranju ovog programa u Hrvatskoj.

Program RIVER SEE (2005/2006/2007) – Regionalna integracija putem razmjene volontera/ki u Jugoistočnoj Europi u sklopu programa UNV-a i UNDP-a koji je pokrenut u ožujku 2005. u cilju izgradnje regionalnog povjerenja i uspostave značajnih veza među stanovništvom i vladama u regiji. Glavni cilj programa je doprinos regionalnoj integraciji, socijalnoj koheziji i smanjenju siromaštva u regiji, osnaživanjem mreža kroz razmjene volontera/ki, promocijom volonterstva i aktivnog građanstva i izgradnje kapaciteta tijela civilnog društva koje rade na lokalnom razvoju i upravljačkim procesima, a kroz uspostavljanje suradnje između civilnih inicijativa u Jugoistočnoj Evropi i šire.
Program se provodi u suradnji s partnerima: EU/EVS, VSO UK, SEEYN, OneWorld SEE i 14 provedbenih partnerskih organizacija – među kojima su i Volonterski centar Zagreb i Centar za mirovne studije - kontakt točke za RIVER SEE program u Hrvatskoj, te organizacije iz drugih zemalja jugoistočne regije Europe.
Multilateralni projekti razmjene volontera (2003-2004) – U suradnji s međunarodnom nevladinom organizacijom International Cultural Youth Exchange (ICYE) i mrežom Eastlinks, Volonterski centar Zagreb organizirao je 3 multilateralna projekta razmjene volontera u kojima je ukupno sudjelovalo 43 volontera/ki. Projekti su provedeni i financirani u okviru Programa Mladi Europske komisije – Europski volonterski servis. U projektima su sudjelovali mladi iz zemalja jugoistočne Europe i zemalja Europske unije.

Multilateralni projekti razmjene volontera ''Human Rights Messengers'' (2003) – Razmjena se odvijala među zemljama Europe i centralne Azije - Azerbejdžan, Bugarska, Francuska, Finska, Grčka, Gruzija, Hrvatska, Italija, Kirgistan, Litva, Moldavija, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska. Volonteri su, njih 19, od svibnja do kraja studenog radili kao "glasnici ljudskih prava" (human rights messengers) te su držali radionice o ljudskim pravima na kampovima u svim zemljama koje su sudjelovale u razmjeni.
Projekt „Una“ (2001) – Cilj je projekta bio stvaranje kulture očuvanja i zaštite rijeke Une i poticanje lokalne zajednice uz cijeli tok rijeke Une da razvoj svoje sredine temelji na zaštiti i očuvanju danas jedne od najčistijih rijeka. Projekt je bio osmišljen kao pomoć lokalnim zajednicama uz rijeku Unu koje su stradale tijekom ratnih zbivanja, a bile su suočene s teškom gospodarskom situacijom, odlaskom mladih ljudi i nepostojanjem dijaloga među etničkim i političkim grupama. Tijekom 2001. ostvarena je dugoročna razmjena volontera/ki sa Unskim smaragdima iz Bihaća koji su radili na jačanju organizacije, promocije ideje o zaštiti rijeke Une, fundraisingu i radu s mladima i djecom. Također su pomogli u osnivanju Volonterskog servisa Bihać.