Gdje sam?

Edukacijski projekti, informiranje i savjetovanje

Razvoju naših osnovnih programa pomažu projekti namijenjeni edukaciji volonterki i volontera s jedne, te organizatora volontiranja s druge strane. osobitu pažnju pridajemo izgradnji kapaciteta naših članova putem različitih edukacija na kojima stiču znanja koja mogu izravno primijeniti kako za svoj profesionalni i osobni razvoj, tako u radu naše udruge.

Nacionalni kurikulum za obrazovanje o menadžmentu volontera (2008/2009) - U sklopu Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC) VCZ je sudjelovao u razvoju Nacionalni kurikulum za obrazovanje o menadžmentu volontera, u partnerstvu s organizacijom MOVISIE iz Nizozemske, te u sklopu projekta kojeg je podržala nizozemska vlada programom međunarodne pomoći MATRA. Tijekom 2009. godine održana su prva tri ciklusa treninga koja su organizirali regionalni volonterski centri - Udruga MI iz Splita, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Volonterski centar Osijek te Volonterski centar Zagreb. U 2009. godini ukupno je educirano preko 160 organizacija civilnog društva i javnih ustanova te 201 koordinator/ica volontera s područja cijele Hrvatske. U 2009. smo održali tri ciklusa edukacija na kojima je sudjelovalo ukupno 47 koordinatora volontera iz 44 udruge i ustanove s područja središnje Hrvatske. Na zimskom ciklusu edukacija sudjelovali su i predstavnici dvaju tijela javne vlasti (Hrvatski sabor i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske) što smatramo iznimno pozitivnim znakom, uzevši u obzir da se vrlo rijetko tijela javne vlasti odluče preuzeti ulogu organizatora volontiranja.

Leader Training Seminar (2001 – danas) – Međunarodni trening za voditelje/ice volonterskih kampova koji već tradicionalno organiziramo od proljeća 2001. kada smo u okviru Mreže mladih jugoistočne Europe (SEEYN, South East European Youth Network, www.seeyn.org) organizirali prvi takav trening. Na prvome treningu je sudjelovalo 25 mladih ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije, Albanije i Danske. Do danas smo organizirali 9 treninga za voditelje/ice kampova, koje je pohađalo ukupno 242 sudionika iz preko 25 različitih zemalja. Kroz različite radionice budući mladi lideri uče kako voditi međunarodni volonterski kamp te istražuju teme poput: Struktura i tipovi kampova, timski rad, Uloga voditelja, stil i suradnja, komunikacija, interkulturalno učenje i dijalog, transformacija konflikta, zaštita okoliša i samoodrživost te kako ih provoditi na kampovima i druge.

Training course on effective engagement and management of volunteers and on creative ways of retaining them (2009)
Svrha ovog međunarodnog treninga, na kojem je sudjelovalo 17 osoba, (predstavnici organizacija civilnog društva iz Bugarske, Francuske, Hrvatske, Kosova, Poljske, Rusije, Slovenije, Srbije i Ukrajine) bila je obučiti osobe koje rade s volonterima/kama stjecanju potrebnih menadžerskih vještina u radu s volonterima/kama, koje su nužne u provođenju lokalnih i međunarodnih aktivnosti u kojima se isprepliću različiti kulturalni aspekti. Neke od tema s kojima su se mladi/e voditelji/ce volontera/ki upoznali/e na treningu: koncepti I vrijednosti volonterstva, motivacija volontera/ki, suradnja između zaposlenog osoblja i volontera/ki unutar organizacije, transformacija sukoba, timski rad, priprema i organizacija volontera/ki, regrutacija volontera/ki, prepoznavanje i zadržavanje volontera/ki, upoznavanje s programom Eurpske komisije: “Mladi na djelu”.

Balkan Footnote projekt (2005/2006) – Projekt Balkanska fusnota, čiji je cilj razmjena kulturnih programa učenika srednjih škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, provodio se u okviru Mreže mladih jugoistočne Europe (SEEYN, South East European Youth Network) u suradnji tri partnerske organizacije - Volonterski centar Zagreb, Omladinski komunikativni centar iz Banjaluke i Mladi istraživači Srbije te Mreže asocijacija privatnih elektronskih medija jugoistočne Europe (South-East European Network of Associations of Private Broadcasters, www.seenapb.org). Cilj projekta bio je nadilaženje predrasuda o susjednim narodima kod učenika srednjih škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije na putu ka harmonizaciji odnosa između tri susjedne zemlje te upoznavanje kroz razmjene, suradnju i zajedničke aktivnosti između srednjih škola u projektnim zemljama.

Predrasude i ksenofobija u Jugoistočnoj Europi (2005) – Sredinom srpnja 2005. godine sudionici iz raznih dijelova Jugoistočne Europe su se skupili u Zagrebu gdje su raspravljali o predrasudama i ksenofobiji u regiji. Sudionici su bili educirani o pripremanju i provođenju aktivnosti javnog zagovaranja te su razvili ideje za svoje aktivnosti javnog zagovaranja po pitanju predrasuda i ksenofobije u njihovim sredinama. U drugom dijelu projekta napravljena je analiza istraživanja o pitanjima predrasuda i ksenofobije objavljenima u regiji Jugoistočne Europe, te je tiskan informativni materijal o istoj problematici koji je distribuiran u svim zemljama i gradovima u kojima se projekt provodio.

Info projekt (2003) – Projekt namijenjen širenju informacija o mogućnostima međunarodne volonterske službe i mobilnosti mladih za mlade ljude u regiji jugositočne Europe, organizirali smo prezentacije za preko 40 udruga mladih.