Gdje sam?

Izvještaj za 2020. godinu

Dragi naši, volonteri, volonterke, suradnici i partneri,

na sljedećim linkovima pogledajte naše izvještaje: godišnji izvještaj VCZ-a za 2020. godinu kao i financijski izvještaj, uz koji se nalaze i pripadajuće bilješke.