Gdje sam?

Izvještaj za 2018. godinu

 U 2018. godini postigli smo puno odličnih rezultatat i proveli razne aktivnosti. Uz već tradicionalne programe VCZ-a, intenzivno smo radili na razvoju Korporativnog volontiranja, te na programima školskog volontiranja. 

Više o našim postignućima možete vidjeti i pročitati u Izvještaju za 2018. godinu , te u Financijskom izvještaju za 2018. godinu.