Gdje sam?

Naučite više

Nudimo vam različite edukacijske module namijenjene kako volonterima tako i svima koji radu svojih udruga ili ustanova žele u duhu volonterstva pridati dodanu vrijednost. Naše radionice omogućavaju vam da naučite više o volonterkama i volontiranju, o tome kako uspostaviti ili poboljšati program volontiranja u svojoj organizaciji, o Zakonu o volonterstvu te pravima i obvezama koje iz njega proizlaze. U nastavku aktualnosti o edukacijama u VCZ-u :-)

VCZ POZIVA NEPROFITNE ORGANIZACIJE NA EDUKACIJU O MENADŽMENTU VOLONTERA ZA KOORDINATORE VOLONTERA 

Volonterski centar Zagreb (VCZ, www.vcz.hr) organizacija je civilnog društva koja se od 1996. godine bavi razvojem i promicanjem volonterstva. 

Obrazovni ciklus „Menadžment volontera“ izradila su četiri regionalna volonterska centra (VCZ, Volonterski centar Osijek, Udruga SMART – volonterski centar Rijeka i Udruga MI – volonterski centar Split), članovi osnivači Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC, www.volontiram.info). Regionalni volonterski centri vodeće su organizacije u pružanju podrške ostalim neprofitnim organizacijama u pokretanju, provedbi i osiguranju kvalitete i održivosti volonterskih programa na području Hrvatske. Obrazovni ciklus „Menadžment volontera“ izrađen je na osnovi jedinstvenog nacionalnog kurikuluma HMVC-a kojeg je HMVC postavio 2008. godine u suradnji s nizozemskim partnerom MOVISI-jem.

U prvom je redu namijenjen koordinatorima volontera, dakle osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju i upravljaju radom volontera, odnosno onima koje žele preuzeti tu ulogu u organizaciji.
Podrška u menadžmentu volontera koju pruža VCZ uključuje edukaciju i savjetovanje pri uspostavljanju i/ili unaprijeđenju sustava menadžmenta volontera. Edukacija pokriva sve procese razvoja volonterskog programa u organizaciji, pri čemu se vodi briga o vrsti, specifičnostima i potrebama svake organizacije koja je uključena u obrazovni ciklus. Obrazovni ciklus moguće je potpuno prilagoditi različitim organizacijskim potrebama, klimama i strukturama (veće organizacije, javne ustanove...) odnosno radu s različitim korisnicima (inkluzivno volontiranje, volontiranje mladih, volontiranje nezaposlenih osoba...).

Trajanje i dinamika provedbe: ukupno 4 dana (iznimno šest), kroz 2 dvodnevna modula te savjetovanje (uživo, telefonsko i e-mail) između i nakon završene edukacije u trajanju od 2-3 sata po sudioniku. Točne termine treninga odredit ćemo po prikupljanju dovoljnog broja prijava za formiranje grupe (minimalno 15 sudionika).

Treneri i veličina grupe: Edukaciju provode dva trenera u paru za grupu od okvirno 20 sudionika, a proces podrške stručnjaci VCZ-a za menadžment volontera, svi s višegodišnjim iskustvom kako u neformalnoj edukaciji tako i u praktičnoj provedbi volonterskih programa.

Cijena edukacije: 1.500,00 kn po sudioniku (uključuje i radne materijale). Za organizacije koje nisu u mogućnosti platiti navedenu cijenu, VCZ će osigurati određeni popust ili sudjelovanje uz minimalnu naknadu. U slučaju potrebe za edukacijom većeg broja sudionika iz iste organizacije, također je moguće smanjenje cijene po sudioniku.

Napomene: a) Edukaciju je moguće provesti i za sudionike iz jedne ili dvije organizacije te prilagoditi program edukacije specifičnim potrebama tih organizacija, b) trajanje edukacije i cijene moguće je u određenoj mjeri modificirati te uskladiti s potrebama i mogućnostima organizacija-naručitelja.

Iskaz interesa za sudjelovanjem, kao i sve upite i razjašnjenja, molimo da nam uputite putem e-maila vcz@vcz.hr ili broja telefona 01/3013 058.

* zanimljiva istraživanja i informacije o volonterstvu možete pronaći na ovoj internetskoj stranici u odjeljku Info pult, kao i među stranicama naših publikacija o kojima više možete saznati ovdje.