Gdje sam?

Inicijativa „Zadaću napiši, jedinicu izbriši“

U doba kada se nastava zbog opasnosti od širenja korona virusa odvija virtualno, javlja se veći broj učenika koji teže usvajaju gradivo i prate nastavni program. Inicijativa „Zadaću napiši, jedinicu izbriši“ pomaže učenicima i njihovim roditeljima besplatnim instrukcijama.

E-mail kontakt: zadacunapisi.jedinicuizbrisi@gmail.com

Tehničke poteškoće, samoizolacija, novi oblik nastave i gradivo koje mora ići dalje, izazov su za učenike i njihove roditelje. Na sreću, uskočili su studenti Učiteljskog fakulteta s projektom „Zadaću napiši, jedinicu izbriši“. Odlučili su pomoći učenicima osnovnoškolske dobi od prvog do petog razreda pomoću besplatnih tjednih instrukcija putem online platformi, kako bi učenici bolje razumjeli i naučili sadržaj s kojim imaju poteškoće.

Cilj projekta je pomoći učenicima osnovnih škola od 1. do 4. razreda u učenju sadržaja koji prate na televiziji te u nastavnim sadržajima koje obrađuju sa svojim učiteljima preko različitih online platformi. Roditelji učenika kojima je potrebna pomoć u učenju mogu kontaktirati volontere putem e-mail adrese: zadacunapisi.jedinicuizbrisi@gmail.com. Nakon što se roditeljima volonter javi i dogovori s njima sve opće informacije počinje se s radom učenika u online obliku. Volonter i učenik izaberu online platformu koja im najbolje odgovara i preko nje održavaju instrukcije u za to dogovorenim terminima.