Gdje sam?

Osnovne informacije

Volonterski centar Zagreb uspostavio je u svojem višegodišnjem djelovanju partnerstva s brojnim akterima iz različitih segmenata društva. Naš rad se odvija u zajedničkom djelovanju i suradnji s tijelima državne i lokalne vlasti, udrugama, ustanovama i tvrtkama u provedbi programa i projekata.


Razvitak Međunarodnog volonterskog servisa ne bi bio moguć bez široke mreže međunarodnih organizacija s kojima surađujemo već dugi niz godina.

Kako bi smo svojim volonterima ponudili što širu lepezu mogućnosti, trudimo se stalno raditi na detektiranju potreba koje trenutno postoje kako u Zagrebu tako i u drugim dijelovima Hrvatske, osobito u mjestima u kojima je životni standard ispod prosječnog za našu zemlju.

Organizatori volontiranja primaju volonterke koje nam se svakodnevno obraćaju tražeći preporuku za volontiranje; naši programski partneri omogućavaju nam da podižemo kvalitetu lokalnog i međunarodnog volontiranja te da osiguramo kontinuitet provedbe naših programa; lokalni partneri  omogućavaju i obogaćuju gotovo sve naše aktivnosti – od volonterskih akcija i kampova do razvijanja dugoročnih volonterskih programa i podržavanju razvitka volonterskih centara i programa u manjim mjestima u Republici Hrvatskoj. Brojni donatori svojim doprinosom omogućavaju rad našeg centra.

Osobito su nam važne i veze koje stvaramo s akademskom zajednicom i školskim ustanovama, jer nam one omogućavaju sustavnije prenošenje navike volontiranja na mlade ljude. Na kraju, navodimo i tvrtke zainteresirane za korporativno volontiranje čiji ineres predstavlja motivaciju za razvoj ovog relativno malo poznatog oblika volontiranja u Hrvatskoj. 

Jedna od vrijednosti koju njeguje VCZ je otvorenost prema različitosti koju kroz njegovanje partnerskih odnosa s organizacijama iz svih sfera društvenog života nastojimo unijeti u sve naše programe. Javite nam se s vašim idejama i prijedlozima za zajedničko djelovanje kako bi smo reagirali brzo i učinkovito na akutne probleme našega društva.