Gdje sam?

Dječji vrtić "Mali princ"

Laščinska 17
10000 Zagreb
T: 01/2431460
F: 01/2431460
E: mprinc [at] vrtic-maliprinc.hr
URL: www.vrtic-maliprinc.hr

U našem vrtiću (koji radi već 75 godina) u 22 odgojne skupine boravi 560-ero djece. Kako nam je važno poticati ih, omogućiti širok spektar dobrih poticaja da bi se razvili u voljene, sigurne i dobre ljude, tražimo vašu pomoć u ostvarivanju naših vizija. Djeci s posebnim potrebama i djeci s teškoćama u razvoju želimo omogućiti što sretnije djetinjstvo s vršnjacima. Trebamo vas!

Izdvojeni projekti