Gdje sam?

Dom za starije osobe Centar

Klaićeva 10
10000 Zagreb
T: 01/4924-158
E: sanela.kovac-gajski [at] dom-centar.org

Dom skrbi za oko 350 starijih osoba, smještenih na dvije lokacije. Na lokaciji Crnatkova 14, smješteno je 106 korisnika, te oko 250 korisnika na lokaciji Klaićeva 10. O njihovim zdravstvenim, prehrambenim, higijenskim, kulturnim, duhovnim i svim drugim potrebama skrbi oko 110 zaposlenika.

Osim institucionalne skrbi, Dom pruža i izvanistitucijsku skrb u obliku pomoći i njege, te organizira zdravstvene i kulturno-zabavne sadržaje za osobe starije životne dobi na području gradske četvrti Donji Grad.

Izdvojeni projekti