Gdje sam?

Hrvatski Crveni križ - odjel za azil i migracije

Dubravkin trg 11
10 000 Zagreb
T: 01/ 6185- 444
F: 01/ 6185- 444
E: maja.kadoic [at] hck.hr
URL: www.hck.hr

Zaposlenici i volonteri Hrvatskog Crvenog križa pomažu azilantima i osobama pod supsidijarnom zaštitom tijekom procesa integracije u društvo, pri upoznavanju lokalne zajednice, ostvarivanju prava i pronalaženju posla. Hrvatski Crveni križ djeluje u skladu s načelima humanosti i nepristranosti pruža se pomoć i zaštita svim migrantima u potrebi, bez obzira na njihov status, znači osim integarcije pomoć se pruža i u Prihvatilištima za tražitelje azila.

Nema povezanih projekata.