Gdje sam?

POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

Kneza Mislava 11
10000 Zagreb
T: 01 4682 463
F: 01 4682 465
E: matea.mm [at] pogon.hr
URL: www.pogon.hr

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je hibridna kulturna institucija utemeljena na novom modelu civilno-javnog partnerstva. Osnivači Pogona su Savez udruga Operacija Grad I Grad Zagreb.
Pogon nije nezavisna institucija, ali jest institucija nezavisnih – s obzirom na svoju temeljnu svrhu (potpora nezavisnim organizacijama), na način upravljanja (participacija u odlučivanju) te s obzirom na kontekst (nastao je na inicijativu nezavisnih).
Pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju, medijaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu.
POGON JEDINSTVO [Trnjanski nasip bb]
dvije dvorane: Velika (450 m2) i Mala (80 m2)
suvremeni ples i kazalište, koncerti i partiji, javna predavanja, izložbe, festivali …

POGON MISLAVOVA [Kneza Mislava 11]
uredski prostor s konferencijskom dvoranom (sve skupa 120 m2)
sjedište Pogona, privremeni ured za udruge, radionice, predavanja, projekcije filmova, prezentacije, okrugli stolovi, sastanci …

Izdvojeni projekti