Gdje sam?

Šahovski klub "Stjepan Bosak" - URIHO

Josipa Strganca 10
10000 Zagreb
T: 099/4600700, 095/8191455
F: 01/3691335
E: sksbosak [at] gmail.com
URL: www.skstjepanbosak.com

Šahovski klub “Stjepan Bosak” je neprofitna sportska udruga koja okuplja osobe s tjelesnim invaliditetom. Klub je osnovan s namjerom da se osobama s teškim motoričkim oštećenjima, pruži kvalitetan način provođenja slobodnog vremena. U tu svrhu šah se nameće kao logičan izbor, jer je jedan od rijetkih sportova kojim se možemo baviti aktivno, i ravnopravno s ostalim osobama.
Kroz klupske aktivnosti djelujemo na poboljšanju kvalitete života naših članova, u sportskom, zdravstvenom,i socijalnom aspektu, a najznačajnije od njih su:
- Organizacija šahovskih memorijala „Stjepan Bosak“,
- Održavanje „Škole šaha“,
- Održavanje treninga,
- Nastup ekipe kluba u V. ligi,
- Nastup ekipe kluba na državnom prvenstvu šahista s invaliditetom,
- Nastupi članova na gradskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

Izdvojeni projekti