Gdje sam?

Sjaj - udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama

Medulićeva 13
10000 Zagreb
T: 091/5354 440
E: zrinka.percin23 [at] gmail.com
URL: www.udruga-sjaj.com

Udruga se bavi promicanjem i zaštitom prava osoba s duševnim smetnjama i njihovim uključivanjem u društvenu zajednicu.

Izdvojeni projekti