Gdje sam?

Udruga za djecu, mlade i obitelj "HOP - Hrabrost, Osnaživanje, Poticaj"

Krijesnice 6
10310 Ivanić-Grad
T: 0981651512
E: hop [at] udrugahop.hr
URL: udrugahop.hr; www.facebook.com/udrugahop

Misija udruge:
Udruga za djecu, mlade i obitelj HOP preventivnim, savjetodavnim i edukativnim radom namijenjenim članovima zajednice, uvažavajući etičke vrijednosti pomažućih profesija, koncept korisničke perspektive i osnaživanja, doprinosi stvaranju kvalitetnih uvjeta za rast i razvoj djece, mladih i obitelji, pruža im podršku pri suočavanju s razvojnim, partnerskim i obiteljskim izazovima, te prevenira rizične čimbenike na mikro, mezo i makro razini.

Vizija udruge:
Naša su vizija djeca, mladi i obitelji koji u potpunosti koriste svoje potencijale i nastoje uvećati vlastite snage kako bi postali aktivni sudionici vlastitog i društvenog života, naglašavajući pri tome vrijednosti nenasilne komunikacije, prihvaćanja različitosti i solidarnosti.

Izdvojeni projekti