Gdje sam?

Institut za neuroekonomiju - NE Institut

Milana Amruša 8/4
10 000 Zagreb
T: +385 99 3872 777
F: +385 1 777 38 72
E: neinvest [at] net.hr
URL: www. neinstitut.hr

Institut za neuroekonomiju u Zagrebu prepoznao je potrebe za uvođenjem novog modela ekonomskog razvoja i inovativnih rješenja na domaćem i inozemnom tržištu te prati gospodarska kretanja kao i razvoj financijske strukture samog tržišta. U sklopu svojeg djelovanja bavi se novim područjima ulaganja i razvoja te pritom ocjenjuje, savjetuje i informira sve zainteresirane o različitim aspektima neuroekonomije i bihevioralne ekonomije na relaciji odnosa tržište – pojedinac kroz niz aktivnosti i stručnih programa.
"Naša vizija jest stvaranje novih sustavnih vrijednosti, efikasnih rezultata te inovativnih i kreativnih rješenja kao odgovor na probleme modernog društva i čovjeka.
Jednostavno rečeno,drugačije razmišljanje daje drugačije rezultate."

Institute for Neuroeconomics in Zagreb recognized the need to introduce a new model of economic development and innovative solutions to the domestic and foreign markets, monitors economic trends and the development of the financial structure of the market itself. As part of its activity is engaged in new areas of investment and development and evaluate, advise and inform all stakeholders on various aspects of neuroeconomics and behavioral economics on the relationship between market - individual through a series of activities and professional programs.

"Our vision is to create a new value of systematic, efficient results and innovative and creative solutions in response to the problems of modern society and man.
"Simply, a different mindset gives different results. "

Irena Dajčar, CEO/President

https://www.facebook.com/pages/Institute-for-Neuroeconomics-NE-Institute/424204111003595

Nema povezanih projekata.