Gdje sam?

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
T: 01/4599-810
F: 01/4599-811
E: info [at] uzuvrh.hr
URL: www.uzuvrh.hr

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge osnovan je 1998. godine s ciljem stvaranja uvjeta za bolju suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Trenutno zapošljava 18 djelatnika.
Ured koordinira rad tijela državne uprave na području razvoja savjetovanja s udrugama u donošenju javnih politika, sustavno prati i unaprjeđuje standarde za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, provodi projekte za potporu razvoju civilnog društva iz programa Europske unije te je Kontakt točka za program Europa za građane.
Od 12. do 15. lipnja 2013. godine Ured organizira Dane otvorenih vrata udruga. Cilj je događanja građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj (posebice financirane iz javnih izvora) organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Više na www.daniudruga.hr.

Izdvojeni projekti