Gdje sam?

Udruga Videatur

Granešina bb
10 040 Zagreb
T: 091/762-33-54
F: -
E: centar.videatur [at] gmail.com

Misija Udruge je da svakoj (na)gluhoj osobi/studentu pruži poboljšanje standarda formalnog obrazovanja/studiranja, poboljšanje standarda življenja (na)gluhih osoba, unaprijeđivanje pomoći kod osobnih i socijalnih problema, otkrivanje potencijala, interesa i talenata svakog pojedinca.
Opis
Hrvatska udruga za kreativni razvoj i zaštitu prava (na)gluhih osoba „VIDEATUR“ je osnovana kao socijalno – humanitarna, kulturno-prosvjetna, neprofitna pravna osoba koja okuplja sve osobe oštećena sluha i govora (gluhe i nagluhe), a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života (na)gluhih osoba, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, kao i prava.

Izdvojeni projekti