Gdje sam?

NP Krka

Trg Ivana Pavla II br. 5
22000 Šibenik
T: 0916400740
E: eva.koscak [at] 24sata.hr
URL: http://www.npkrka.hr/

Nacionalni park Krka proglašen je 1985. godine i sedmi je nacionalni park u Hrvatskoj.U djelatnost Javne ustanove Nacionalnog parka „Krka“ spada zaštita, održavanje i promicanje Parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja u skladu sa zakonom.

Izdvojeni projekti