Gdje sam?

IKS

Turkulinova 9
44250 Petrinja
T: 044813709
F: 044814562
E: volonteri [at] udrugaiks.hr
URL: www.udrugaiks.hr

Cilj nam je ojačati ulogu civilnoga društva u zajednici, potaknuti građanske inicijative, organizirati slobodno vrijeme mladih i provoditi različite oblike cjeloživotnog učenja.

Nema povezanih projekata.