Gdje sam?

Epo

Schrottova 33
10000 Zagreb
T: 091-4805150
E: info [at] epo-igra.com
URL: www.epo-igra.com

Udruga se bavi promocijom ranog edukativnog poticaja beba i male djece, te njihovih roditelja kao i svih stručnih osoba koje se direktno ili indirektno bave s djecom u dobi od rođenja do škole. Udruga potiče korisno i zabavno bavljenje s djecom, potiče razvoj vještina koje su važne i korisne za čitav život, razvoj komunikacije na hrvatskom jeziku, ljubav prema stranim jezicima (konkretno engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom) razvoj govora i jezika, razvoj pažnje i koncentracije, razvoj sluha i muzikalnosti, razvoj koordinacije pokreta, ljubavi prema prirodi tehnici. Roditelje motiviramo da se nauče korisno i zabavno baviti s djetetom.

Nema povezanih projekata.