Gdje sam?

Centar za kulturu Trešnjevka

Park Stara Trešnjevka 1
10000 Zagreb
T: +38513027411
E: ihromatko.cekate [at] gmail.com
URL: www.cekate.hr

Centar za kulturu Trešnjevka, gradska ustanova u kulturi, ostvaruje i predstavlja raznolike kulturne i edukativne programe kojima se potiče samostvaralaštvo, cjeloživotno učenje, te kreativno korištenje slobodnog vremena s ciljem unapređenja kvalitete življenja.

Svoju misiju Centar ostvaruje kroz radioničke programe, predavanja, tribine, seminare, izložbe, glazbene, plesne, i filmske projekte.

Od 2008. godine prvi centar iz Hrvatske koji je ušao u Europsku mrežu centara za kulturu (ENCC).
Glavne aktivnosti su kulturna animacija i kulturno umjetnička edukacija, planiranje i realiziranje kulturnih programa kao što su predstave, koncerti, izložbe, ples, projekcija filmova rad s amaterima.
Ciljane grupe korisnika su djeca i mladi, te odrasli.

U sklopu Centra djeluju:

- Sociokulturni odjel
- Teatar TNT
- Trešnjevačka plesna scena
- Glazbeni podij
- Galerija Modulor
- Programi za treću životnu dob Klub MELISA

* Organiziramo programe za osobe s invaliditetom
* Glas Trešnjevke – u partnerstvu sa Vijećima gradskih četvrti izdajemo besplatno kvartovko glasilo

Izdvojeni projekti