Gdje sam?

Udruga mladih Orlando

Branitelja Dubrovnika 41
20 000 Dubrovnik
T: 020 312 674
F: 020 / 312 675
E: klub_umo [at] yahoo.com
URL: www.klub-orlando.com

Udruga mladih Orlando kao neprofitna, nevladina organizacija djeluje na području : organizacije kulturnih, zabavnih, humanitarnih i sportskih manifestacija; aktivizma u procesima socijalnih politika prema mladima; motivacije mladih da razvijaju svoje talente; promicanja međugeneracijske tolerancije i dijaloga; obogaćivanja kulturnog i medijskog identiteta grada Dubrovnika; razvijanja svijesti o važnosti i jačanju organizacija civilnog društva; razvijanja svijesti o važnosti socijalnog poduzetništva; razvijanja svijesti o ekološkim vrijednostima i energetskoj učinkovitosti; afirmaciji samoinicijative i tolerancije.
Cilj Udruge je organizirano djelovanje na poboljšanju socijalnog života mladih, ali i kvalitete života općenito na području grada Dubrovnika, te jačanju samosvijesti i interesa mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju.

Izdvojeni projekti