Gdje sam?

URK

Trnjanski nasip bb
10000 Zagreb
T: 016159668
F: 016159668
E: eva.badanjak [at] mochvara.hr
URL: www.mochvara.hr

Udruga je osnovana 1995. godine u cilju promicanja umjetnosti, poticanja razvoja alternativne, nezavisne i neinstitucionalne kulture, aktivnog uključivanja mladih u kulturne i civilne inicijative te razvijanja novih modela kulturnih djelovanja van okvira postojećih institucija i poboljšanja statusa kulture u društvu općenito. Osnovna područja rada su edukacija i organizacija kulturnih događanja.

Izdvojeni projekti