Gdje sam?

Korak

Odranska 8
10 000 Zagreb
T: 01 61 91 239
F: 01 61 91 239
E: udrugakorak [at] gmail.com
URL: www.udrugakorak.hr

Udruga studenata s invaliditetom „Korak” prvobitno je nastala kao sekcija studenata pri Hrvatskom savezu udruga s tjelesnim invaliditetom, a kasnije je odvojivši se postala samostalna udruga studenata s tjelesnim invaliditetom. „Korak” postoji od 2002. i danas broji oko 60-ak članova, te aktivno sudjeluje u rješavanju problematike osoba s invaliditetom, nipošto se ne ograničavajući pritom isključivo na svoje članove. Stav je udruge „Korak” kako pri rješavanju problematike osoba s invaliditetom samim osobama s invaliditetom treba dati priliku da pokažu koliko znaju, hoće i mogu te na taj način omogućiti bolje uvjete života, studiranja i egzistencije svima koji to žele.

Izdvojeni projekti