Gdje sam?

trenutak.39

Horvaćanska 39
10000 Zagreb
T: 098-657-323
F: -
E: trenutak.39 [at] gmail.com
URL: http://www.facebook.com/trenutak.39

Galerija "trenutak.39" otvorena je 21. ožujka 2012. na 6. katu Horvaćanske ulice 39 u Zagrebu.

Od srpnja iste godine djeluje i kao Udruga koja se bavi: organiziranjem izložbi i umjetničkih događanja sa ciljem promicanja rada umjetnika i kustoskog rada / produkcijom likovnih i audiovizualnih radova / organiziranjem filmskih projekcija / organiziranjem radionica edukativno - kreativnog sadržaja / okupljanjem građana koji su ljubitelji umjetnosti / kreiranjem rezidencijskih programa za umjetnike iz drugih sredina / povezivanjem i suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge / radom na osposobljavanju članova u području audio i vizualnih umjetnosti / provođenjim umjetničkih projekata koji potiču multikulturalnost, toleranciju, poštivanje različitosti, ljudskih prava i međugeneracijske solidarnosti

Izdvojeni projekti