Gdje sam?

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Amruševa 10/IV
10000 Zagreb
T: 01/ 49 22 959
F: 01/ 49 22 975
E: info [at] savez-dnd.hr
URL: www.savez-dnd.hr

Savez društava Naša djeca Hrvatske (skraćeno: Savez DND): je dragovoljna, nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana čija je misija zalaganje za bolji položaj djece u društvu i zaštita dječjih prava u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta te nacionalnim i svjetskim dokumentima za djecu. Svoju misiju provodi u suradnji s Društvima Naša djeca i srodnim udrugama i organizacijama putem osmišljenih i organiziranih akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme.
U Savez DND, kao krovnu udrugu, udruženo je 105 osnovnih Društava Naša djeca koja djeluju u gradovima i općinama Hrvatske kojima Savez DND pruža programsku i organizacijsku pomoć, a u kojima je okupljeno više od 4000 volontera i 10000 djece. U suradnji s domaćim i međunarodnim udrugama i organizacijama provodi i koordinira programima i projektima za djecu.

Savez DND poznat je po akcijama „Gradovi i općine – prijatelji djece“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“, Dječjim forumima za ostvarivanje prava djece, Dječjim gradskim i općinskim vijećima, Nagradom „Grigor Vitez“, Dječjim tjednom, Međunarodnim danom obitelji, Danom igara, Smotrom dječjeg stvaralaštva „Igra, radost i stvaralaštvo djece“ te po organizaciji niz savjetovanja, edukacija, konferencija iz područja rada s djecom.

Od 1.4.2011.-31.3.2013. godine Savez kao vodeći partner sudjeluje u provedbi Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska pod nazivom: „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice” koji provodi u partnerstvu sa Zvezom prijateljev mladine Slovenija, Zveza prijateljev mladine Maribor i Društvom Naša djeca Varaždin.

Izdvojeni projekti