Gdje sam?

PETPLUS

DALMATINSKA 11
10000 ZAGREB
T: 014828401
F: 014840619
E: suzana.vulama [at] petplus.hr
URL: www.petplus.hr

Udruga PET PLUS neprofitna je organizacija koja se bavi promicanjem zdravih životnih izbora među djecom i mladima.

Udruga je osnovana 1999.godine, a registrirana 2000. Od tada aktivno provodimo programe prevencije ovisnosti, te pomažemo pri resocijalizaciji ovisnika o drogama. Od 2009. širimo svoju djelatnost i na područje poremećaja prehrane i općenite promocije zdravlja i ekologije.

Nema povezanih projekata.