Gdje sam?

Zaklada Zajednički put

Miljackina 42; Hrgovići 93a, Zvonimirova 17
10000 Zagreb
T: 01 7789890
F: 01 7789893
E: zaklada [at] zajednickiput.hr
URL: www.zajedničkiput.hr

Uočivši niz problema vezanih uz brigu i skrb o starijim sugrađanima, kao i potrebu za zaštitom njihove imovine i osiguravanje sigurnosti u poznim godinama, Matica umirovljenika Grada Zagreba inicirala je osnivanje Zaklade, koja bi svojim aktivnostima utjecala na stvaranje društvenih uvjeta za dostojanstveno življenje starijih ljudi Grada Zagreba.

Prihvativši ovu inicijativu, Gradska Skupština Grada Zagreba, 6. travnja 2005. donijela je Odluku o osnivanju Zaklade za pomoć starijim osobama Grada Zagreba "Zajednički put" te između ostalog odredila svrhu djelovanja Zaklade:
sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi; osiguranje i financiranje uslužnih i socijalnih servisa; kulturna i socijalna skrb o starijima te izgradnja objekata za smještaj i stanovanje osoba starije životne dobi.
Svojim aktivnostima, Zaklada "Zajednički put" unapređuje sustav cjelovite skrbi o starijima u Gradu Zagrebu u vidu dobrovoljne, nevladine i neprofitne djelatnosti prema načelima dobrotvornog darivanja, volonterstva i filantropije osiguravajući različite oblike skrbi o starijim osobama.
Zaklada "Zajednički put" provodi niz aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete života starijih osoba Grada Zagreba.
Osnovna je aktivnost Zaklade prikupljanje sredstava i imovine kako bi koristeći tu vrijednost, a na solidarnoj osnovi, mogla pružiti direktnu pomoć/ili / osigurala različite oblike skrbi svojim korisnicima. Takva pomoć provodi se kroz vaninstitucionalnu i institucionalnu podršku.
Putem javnih natječaja, Zaklda od prikupljenih sredstava, sufinacira projekte i aktivnosti Organizacija koje pružaju direktnu pomoć starijim osobama u lokalnoj zajednici.
Zaklada provodi i istraživačke aktivnosti s ciljem što efikasnije procjene potreba starijih osoba kako bi se sredstva i aktivnosti Zaklade usmjerila prema zadovoljavanju upravo tih potreba.
Također organizira i servise odnosno usluge za svoje starije sugrađane pa osim psihoedukativnih radionica koje provodi u suradnji s Domovima za starije i nemoćne Grada Zagreba pruža i uslugu pravnog savjetovanja, besplatnog za korisnike. Osim toga, stariji sugrađani mogu se priključiti i sportskim, kreativnim i socijalizacijskim radionicama u Senior Centru - Hrgovići 93.

Izdvojeni projekti