Gdje sam?

HULOH Hepatos - Podružnica Zagreb

Rebro 49
10360 Sesvete
T: 0915118779
E: hepatos-zagreb [at] hepatos.hr
URL: http://www.zagreb.hepatos.hr/

Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa “Hepatos“ – Podružnica Grad Zagreb i Zagrebačka Županija je humanitarna, nevladina i nestranačka organizacija osnovana u Zagrebu 2006. godine s osnovnim ciljem pružanja pomoći oboljelima od hepatitisa. Sprječavanjem nastanka i širenja bolesti, te smanjenja diskriminacije i podizanjem kvalitete življenja oboljelih i njihovih obitelji. Slijedeći visoke standarde djelovanja, javnim zagovaranjem, te pružanjem stručne savjetodavne i psihološke potpore, informiranjem i educiranjem, kako oboljelih i članova njihovih obitelji, tako i ostalih ineresnih grupa koji su u opasnosti od zaraze. Udruga promiče razvoj civilnog društva, poticanje znanstveno-istraživačkog rada u borbi protiv hepatitisa, interese šire društvene zajednice i promicanje drugačijeg načina razmišljanja u smislu empatije i pomoći, te opreza, a naročito destigmatizacije. Djelovanje Udruge nije ograničeno, ali pretežno se odnosi na Grad Zagreb i Zagrebačka županija. U ostalim Županijama RH aktivnosti provodi u suradnji s partnerima iz Saveza oboljelih od hepatitisa Republike Hrvatske.

Nema povezanih projekata.