Gdje sam?

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Ljudevita Gaja 12
32000 Vukovar
T: 01 371 4007
E: npc.volonteri [at] gmail.com
URL: www.pzs.hr

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od svog osnutka 2006. godine radi na poboljšanju položaja žrtava i svjedoka kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Udruga u Vukovaru i Osijeku djeluje kroz Referentne centre za procjenu potreba žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, a u Zagrebu kroz Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Početkom 2012. godine Udruga je postala članicom Victim Support Europe, europske mreže organizacija koje se bave pravima žrtava. VSE je mreža 28 nevladinih organizacija iz 22 zemlje čiji je cilj poboljšati prava i statusa žrtava.

Udruga je u suradnji s UNDP Hrvatska i Ministarstvom pravosuđa u srpnju 2013. otvorila Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Sukladno preporukama Europske komisije pozivni centar ima standardizirani besplatni telefonski broj 116 006 čime je Hrvatska postala još jedna europska država s brojem 116 006 za žrtve zločina.

Izdvojeni projekti