Gdje sam?

Zavod za socijalnu psihijatriju

Bolnička 32
10000 Zagreb
T: 01-3713-266
F: 01-3713-271
E: martina.grubisa [at] bolnica-vrapce.hr
URL: bolnica-vrapce.hr

Zavod za socijalnu psihijatriju organizira i provodi liječenje i rehabilitaciju duševnih bolesnika svih kategorija po načelima i standardima socijalne psihijatrije.

Nema povezanih projekata.