Gdje sam?

ETNOGRAFSKI MUZEJ

Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb
T: 01 48 26 220
F: 01 48 80 320
E: zjelavic [at] emz.hr
URL: www.emz.hr

Etnografski muzej je neprofitna ustanova u službi društva i njegova razvoja, otvorena javnosti. Prikuplja, zaštićuje, istražuje i putem izložbi predstavlja materijalnu i nematerijalnu kulturu u svrhu edukacije, proučavanja i uživanja.
Osnovan je 1919. godine. Muzej posjeduje bogate zbirke narodnih nošnji, nakita, predmeta narodnog rukotvorstva, oruđa i alata te seoskog namještaja Osobito je vrijedna zbirka predmeta afričkih i južnoameričkih kultura koja je nastala darovima naših istraživača Dragutina Lermana i braće Mirka i Steve Seljana s kraja 19. stoljeća. Muzej posjeduje također i zbirke predmete sa australskog kontinenta, pacifičkih otoka, Indije, Kine i Japana.
U fundusu muzeja nalazi 85.000 predmeta.

Izdvojeni projekti