Gdje sam?

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući-Zagreb

Preradovićeva 17
10 000 Zagreb
T: 01-4872-264
F: 01-4872-265
E: renata_mardjetko [at] zdravstvena-njega.hr
URL: http://www.zdravstvena-njega.hr/

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući-Zagreb pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije i rehabilitacije bolesnim, teško pokretnim i nepokretnim građanima Zagreba u njihovom domu.
Ustanova provodi nekoliko projekata za unapređenje kvalitete života bolesnika u njihovom domu: Hospicij-bolnica u kući, Dodatna palijativna skrb za korisnike zdr.njege u kući, Edukacija obitelji terminalno oboljelih, Centar za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu. Centar koordinira rad i povezuje udruge koje pružaju palijativnu skrb u Zagrebu. Također kontaktom sa bolesnicima i njihovim obiteljima nastoji takvu skrb učiniti dostupnijom kad je potrebna.

Nema povezanih projekata.