Gdje sam?

HERMES

Barčev trg 14
10010 Zagreb
T: +385915245421
E: HERMES.CommuniAction [at] gmail.com

HERMES-ova je misija obrazovanje za demokratsko građanstvo, kroz razvijanje i primjenu inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa u cilju promicanja metoda nenasilne komunikacije poput strukturiranog i kritičkog mišljenja, aktivnog slušanja i radikalne empatije kao sredstava rješavanja odnosno sprečavanja sukoba. Djelatnosti udruge obuhvaćaju korištenje vještina primjenjene debate u svrhu suzbijanja diskriminacije, poticanja razvoja aktivnog participativnog građanstva te doprinosa izgradnji otvorenog i uključivog demokratskog društva.

Nema povezanih projekata.