Gdje sam?

Udruga K.V.A.R.K. - Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture

Koprivnička 70
48260 Križevci
T: 048 711 073
F: 048 711 073
E: sidjo [at] klubkulture.org
URL: www.udruga-kvark.hr

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, skraćeno K.V.A.R.K., nevladina je i neprofitna udruga građana osnovana sa svrhom uzajamnog pomaganja, podržavanja u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Svi zajednički i pojedinačni ciljevi koje promiče Udruga usmjereni su ka razvoju nezavisnog kulturnog i umjetničkog izražavanja, civilne scene, uključivanju mladih u kreiranje iste.
Osnovani smo 05.05.2000. godine.
Udruga djeluje s ciljem promicanja slobodnog kreativnog i kulturnog izražavanja, te promicanja vrijednosti građanskog društva u Hrvatskoj i šire.- Okuplja mlade, neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i ine stvaraoce.
- Različitim akcijama upoznaje javnost s radom svojih članova, te s radom kulturnih stvaralaca i drugih srodnih udruga.
- Organizira izložbe, javne tribine, predavanja, radionice, predstave, glazbena i sportska događanja.
- Upoznaje javnost sa svojim radom putem medija.
- Izdaje publikacije i periodike sa sadržajem iz područja svoje djelatnosti.

Izdvojeni projekti