Gdje sam?

HUHIV

Maksimirska 51a
10 000 Zagreb
T: 01 4666655
F: 01 4666655
E: info [at] huhiv.hr
URL: www.huhiv.hr

udruga HUHIV bavi se izradama i provođenjem programa od interesa za mlade i opću populaciju u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i prevencija spolno prenosivih bolesti, te smanjenju stigme i diskriminacije oboljelih od HIV/AIDS-a.

Izdvojeni projekti